Betalen

Uw premie kunt u makkelijker giraal betalen op de verschillende manieren:


  • VIA POS-systeem bij een tussenpersoon of een van de kantoren van Self Reliance.
  • VIA DE BANK. Bij een overmaking gelieve het polisnummer en product als betalingskenmerk te vermelden.
  • VIA MOBILE BANKING of ONLINE BANKING. Bij de omschrijving gelieve het polisnummer en product als betalingskenmerk te vermelden.

    Onderstaand treft u onze bankrekeningnummers aan:

    Kies de verzekering die u wenst te betalen: