Self Reliance Levensverzekeringen N.V.

Self Reliance Levensverzekeringen N.V. biedt u twee pensioenverzekeringen aan:

 • Algemeen Pensioen Self Reliance (APSR).

  Het APSR voldoet minimaal aan de eisen van de Wet Algemeen Pensioen 2014.

 • Flexibel Spaarpensioen Plan (FSP).

  Het FSP is een aanvullende verzekering op het APSR.

 • APSR

  Algemeen Pensioen Self Reliance

  FSP

  Flexibel Spaarpensioen Plan

  Wat is een pensioen?

  Pensioen verzekert een (gezins) inkomen, voor wanneer het inkomen wegvalt door ouderdom, arbeidsongeschiktheid of overlijden. Dit heeft u bij uw werkgever(s) opgebouwd en komt in de plaats van uw loon. Daarnaast kunt u ook de invulling van uw pensioen zelf regelen.

  Waarom een pensioensverzekering?
  De Wet Algemeen Pensioen 2014 die per 9 december 2014 in werking is getreden, verplicht iedere werkgever voor hun werknemers een pensioenregeling te treffen, die tenminste voldoet aan de eisen zoals gesteld in deze wet. Het doel is om alle ingezetenen, die in Suriname werkzaam zijn, te voorzien van een basispensioen bij het bereiken van de leeftijd van 60 jaar.
  Self Reliance biedt u twee pensioensverzekeringen aan

 • Algemeen Pensioen Self Reliance.

  Het APSR voldoet minimaal aan de eisen van de Wet Algemeen Pensioen 2014.

 • Flexibel Spaarpensioen Plan.

  Het FSP is een aanvullende verzekering op het APSR.

 • Wat houdt deze verzekering in?

  Voor bedrijven of werkgevers is het belangrijk om de pensioenregeling voor haar werknemers zó in te richten, dat deze goed aansluit op de wensen en afspraken die met de werknemers zijn gemaakt. Het APSR leent zich uitstekend hiervoor en voldoet minimaal aan de eisen van de Wet Algemeen Pensioen 2014.

  Daarnaast bestaat de mogelijkheid om u aanvullend te verzekeren met het Flexibel Spaarpensioen Plan. Het APSR is niet alleen geschikt voor werkgevers en werknemers, maar ook voor zelfstandigen die hun oude dag willen verzekeren.

  Invaliditeit
  Het is mogelijk dat een werknemer arbeidsongeschikt wordt verklaard. Het APSR voorziet hierbij ook in een invaliditeitspensioen, dat wordt uitgekeerd tot het bereiken van de pensioengerechtigde leeftijd, waarna het recht op het Algemeen Pensioen Self Reliance wordt verkregen.
  Nabestaanden
  De zorg voor nabestaanden is naast het ‘sparen voor de oude dag’ ook onderdeel van het APSR. De partner of minderjarige kinderen, geregistreerd bij de verzekeraar, ontvangen een nabestaandenpensioen (partner- of wezenpensioen) nadat de verzekerde is overleden.

  Documenten

  Alle belangrijke documenten zoals aanvraagformulieren, polisvoorwaarden en clausules vindt u in het overzicht rechts. Klik op Downloaden om een formulier te downloaden.

  Wat is het Flexibel Spaarpensioen Plan?

  Het FSP is een aanvullende pensioenverzekering. Het FSP is naast de aanvullende verzekering op het APSR ook prima geschikt voor degenen die al een pensioenverzekering hebben bij een andere verzekeraar.

  Met het FSP kunt u ervoor kiezen om een aanvullende pensioenuitkering te ontvangen wanneer u met pensioen gaat. Partner- en wezenpensioen zijn hierin optioneel, waardoor u meer ruimte heeft om uw pensioen naar wens af te sluiten.

  Documenten

  Alle belangrijke documenten zoals aanvraagformulieren, polisvoorwaarden en clausules vindt u in het onderstaand overzicht. Klik op Downloaden om een formulier te downloaden.

  Claim indienen

  Klik op de knop claim indienen om een formulier online in te vullen.