Tijdelijke Overlijdensriciso

Leven is de bron van alles. Wie leeft, kan werken, kan gelukkig zijn. Leven houdt echter ook het risico van overlijden in. Een tijdelijke overlijdensrisicoverzekering is een verzekering die een geldbedrag uitkeert wanneer je/u komt te overlijden. Met dit bedrag kunnen de nabestaanden de hypotheek aflossen, de vaste lasten betalen of een ander doel vervullen dat je/u voor ogen had.

TOR

Self Reliance Tijdelijke Overlijdensrisicoverzekering

Wat houdt de Tijdelijke Overlijdensrisico in?

Deze verzekering zorgt ervoor dat er bij overlijden, gedurende de verzekerde periode, een bedrag wordt uitgekeerd dat aangewend kan worden voor bovenstaande zaken, maar ook voor een heleboel meer. Denkt u hierbij aan het afbetalen van lopende schulden, het betalen van openstaande rekeningen, etc.

Verzekeren voor langere periode en premievoordeel

De Self Reliance Tijdelijke Overlijdensrisicoverzekering kunt u afsluiten met een looptijd al vanaf 1 jaar. Natuurlijk kunt u deze verzekering afsluiten voor een langere looptijd en wel tot u de maximale leeftijd van 70 jaar bereikt. De maximale leeftijd voor het afsluiten van de verzekering is 64 jaar. Bij verzekeren voor langere termijn, geniet u extra premie-voordeel.

Documenten

Alle belangrijke documenten zoals aanvraagformulieren, polisvoorwaarden en clausules vindt u in het onderstaand overzicht. Klik op Downloaden om een formulier te downloaden.

Claim indienen

Klik op de knop claim indienen om een formulier online in te vullen.