Varia

Over het algemeen vallen onder Varia verzekeringen alle verzekeringen die geen levens-, transport- of brandverzekering zijn.

Self Reliance biedt tevens de volgende verzekeringsproducten aan:

 • Aansprakelijkheidsverzekering voor Bedrijven en Beroepen (AVB)

 • Beroepsaansprakelijkheidsverzekering

 • Construction All Risks verzekering (C.A.R.)

 • Geld- en goederentransportverzekering

 • Vlieg- en vaartuigverzekering

 • Varia

  Over het algemeen vallen onder Varia verzekeringen alle verzekeringen die geen levens-, transport- of brandverzekering zijn.

  Self Reliance biedt tevens de volgende verzekeringsproducten aan:

 • Aansprakelijkheidsverzekering voor Bedrijven en Beroepen (AVB)

 • Beroepsaansprakelijkheidsverzekering, waaronder voor medici en advocaten.

 • Construction All Risks verzekering (C.A.R.)

 • Geld- en goederentransportverzekering

 • Vlieg- en vaartuigverzekering

 • Varia Verzekeringen

  Self Reliance biedt u de keuze uit de volgende Varia verzekeringsproducten aan.

  AVB

  Aansprakelijkheidsverzekering voor Bedrijven en Beroepen

  C.A.R.

  Construction All Risks verzekering

  Beroepsaansprakelijkheid

  Beroepsaansprakelijkheidsverzekering, waaronder voor medici en advocaten

  Geld en goederen

  Geld- en goederentransportverzekering

  AVV

  Vlieg- en vaartuigverzekering

  CONSTRUCTION ALL RISKS
  VERZEKERINGEN (C.A.R)

  Een Construction All Risks (C.A.R) verzekering biedt zowel de aannemer als de opdrachtgever van bouwwerken de unieke mogelijkheid om gedurende de aanbouwperiode, het werk, de aansprakelijkheid en de bestaande eigendommen te verzekeren op uitgebreide voorwaarden. Een ideale verzekering om ook in de bouwwereld van een veilig gevoel te kunnen genieten..

  DE SELF RELIANCE CAR-VERZEKERING KENT DRIE RUBRIEKEN T.W.

  RUBRIEK I
  RUBRIEK I
  Deze rubriek dekt de in aanbouw zijnde objecten, tegen beschadiging door alle van buiten komende onheilen. Voorts omvat de dekking alle beschadigingen die uit het object zelf voortkomen, b.v. constructie-, ontwerp- en materiaal- fouten, mits de materialen zonder een gebrek op het bouwterrein zijn aangevoerd. Ook schade ontstaan door ondeskundige uitvoering is gedekt.
  RUBRIEK II
  RUBRIEK II
  Het aansprakelijkheidsrisico dat voortvloeit uit de bouwactiviteiten is onder deze rubriek verzekerd.


  RUBRIEK III
  RUBRIEK III
  Schade die tijdens verbouwing, renovatie, uitbreiding e.d. aan bestaande eigendommen zou kunnen ontstaan, is onder deze rubriek gedekt.

  AANSPRAKELIJKHEIDSVERZEKERING
  VOOR BEDRIJVEN EN BEROEPEN (AVB)

  Leveranciers en consumenten worden met de dag kritischer en eisen de beste kwaliteit, waardoor het risico op schade toeneemt.

  • Schade die u toebrengt aan derden.
  • Schade die uw werknemer toebrengt aan derden.
  • Schade die de door u geleverde producten en/of diensten kunnen toebrengen aan derden.
  • Zowel materiële als lichamelijke schade aan derden en de daaruit voortvloeiende schade zijn gedekt.
  • De dekking omvat zowel wettelijke als contractuele aansprakelijkheid.

  Veelgestelde vragen

  Staat uw vraag hier niet tussen?
  Neem dan contact op met onze customer service.
  Hoe vraag ik een offerte aan via de website?
  Selecteer de verzekering waarvoor u een offerte wenst te ontvangen en vul alle velden in. U ontvangt binnen twee werkdagen een offerte met de indicatieve premie.
  Hoe kan ik een verzekering aanvragen?
  Een verzekering kan worden aangevraagd door het aanvraagformulier volledig in te vullen en samen met uw legitimatiebewijs bij ons in te dienen.
  Hoe kan ik de premie betalen?
  Voor verschillende verzekeringen hebben we verschillende rekeningnummers. U kunt hier een overzicht vinden van de rekeningnummers.