Ziektekostenverzekering

 • PZS Basis
 • PZS Comfort
 • PZS X Comfort (Collectieve ziektekostenverzekering op maat voor bedrijven met een CAO)

De premie wordt bepaald o.b.v. het gekozen verzekeringspakket, uw leeftijd en uw medische achtergrond. 

 • Een volledig ingevuld aanvraagformulier.
 • Een geldig legitimatiebewijs.


Dat kan uitsluitend bij het afsluiten van een PZS Comfort vezekering en u in het bezit bent van de Surinaamse nationaliteit.

De stopzetting kan schriftelijk worden aangevraagd. Waarbij er ook een grondige reden is aangegeven.

Motorrijtuigenverzekering

Voor het afsluiten van een WA-verzekering zijn de volgende documenten vereist:

 • Volledig ingevuld aanvraagformulier
 • Nummerbewijs
 • ID/ Rijbewijs

Voor het afsluiten van een Mini-Casco verzekering  zijn de volgende documenten vereist:

 • Geldig verzekeringsbewijs
 • Nummerbewijs
 • ID/ Rijbewijs.

Verder moet uw motorrijtuigen tussen 7 en 16 jaar zijn en wel in de categorieën P1 t/m P4 en V1 en V2 voor prive/zakelijk gebruik.

Voor een naamswijziging zijn de volgende documenten vereist:

 • Verzekeringsbewijs
 • Nummerbewijs
 • Verkoopverklaring.
 • Kopie ID/rijbewijs verkoper Uittreksel van de koper.

Met alleen een WA-verzekering bent u niet gedekt. Er dient een aanvullende verzekering worden afgesloten.

Ja het is ook uw bromfiets Casco te verzekeren. 

Brandverzekering

Als u onderverzekerd bent zal de schade evenredig uitgekeerd worden.

Als uw voertuig medeverzekerd is, wordt ook de schade aan uw voertuig gedekt  bij eventuele brand in de garage.

Met in achtneming van de polisvoorwaarden, wordt de helft uitgekeerd aan de rechtmatige eigena(a)r(en).

De claimmelding bij ons doen. Ook dient er een ingevuld claimformulier per mail of persoonlijk worden ingediend. 

Ja, dat kan middels een naamswijziging te doen. 

Levensverzekering

Het Algemeen Pensioen Self Reliance (APSR) voldoet aan de Wet Algemeen Pensioen 2014.

 • Defined Contribution regeling
 • Uitkering gekoppeld aan betaalde premie
 • Duur uitkering ouderdomspensioen: levenslang of tijdelijk 10 jaar
 • Component: ouderdomspensioen (optioneel: partner- en wezenpensioen)  Valutasoorten: SRD, USD en EUR

Self Reliance Flexibel Spaarpensioen Plan (FSP) is een aanvullende pensioenverzekering.

 • Defined Contribution regeling
 • Uitkering gekoppeld aan betaalde premie
 • Duur uitkering ouderdomspensioen: levenslang of tijdelijk 10 jaar
 • Component: ouderdomspensioen (optioneel: partner- en wezenpensioen)
 • Valutasoorten: SRD, USD en EUR

Pensioenuitkering is geheel afhankelijk van de gekozen leeftijd (variabel tot 60 jaar

Het is wel mogelijk een pensioenverzekering af te kopen, rekeninghoudend met de voorwaarden en uitgesteld pensioen. 

Bij een Tijdelijke overlijdensrisicoverzekering krijgen de begunstigden, bij het overlijden van hun geliefde een uitkering gelijk aan een verzekerd kapitaal gedurende verzekerde periode. 

Voor het afsluiten van een TOR-verzekering zijn de volgende documenten vereist:

 • Volledig ingevuld SRL aanvraagformulier
 • Kopie ID en/of ziektekosten pas.

Motorrijtuigenschade

Om de claimmelding te doen, dient u de volgende stukken naar ons op te sturen via Whatsapp of mail:

 • Volledig ingevuld aanrijdingsformulier.
 • Bescheiden van betrokken partijen (rijbewijs, nummerbewijs, verzekeringsbewijs)
 • Duidelijke foto’s van de aanrijding en schade aan beide voertuigen.

 

Na de claimmelding wordt de aansprakelijkheid getoetst. U krijgt binnen drie (3) werkdagen een reactie van ons.

Met uw schadenummer mag u naar een spuiter die een samenwerking heeft met Self Reliance. Die stuurt vervolgens een offerte naar ons toe.

Indien u ons aangeeft van welke buurt of omgeving u bent kunnen wij u enkele spuiters aanbevelen.

Hiervoor kan er schriftelijk een verzoek tot schadeafwikkeling worden ingediend. 

Claim indienen

Klik op de knop claim indienen om een formulier online in te vullen.