Ziektekostenverzekering

Welke ziektekostenverzekeringen biedt Self Reliance?

 • PZS Basis
 • PZS Comfort
 • PZS X Comfort (Collectieve ziektekostenverzekering op maat voor bedrijven met een CAO)

Hoeveel bedraagt de premie?

De premie wordt bepaald o.b.v. het gekozen verzekeringspakket, uw leeftijd en uw medische achtergrond. 

Welke documenten heb ik nodig om een ziektekostenverzekering af te sluiten?

 • Een volledig ingevuld aanvraagformulier.
 • Een geldig legitimatiebewijs.


Mag ik mijn premie per maand betalen?

Dat kan uitsluitend bij het afsluiten van een PZS Comfort vezekering en u in het bezit bent van de Surinaamse nationaliteit.

Hoe kan ik mijn lopende verzekering stopzetten?

De stopzetting kan schriftelijk worden aangevraagd. Waarbij er ook een grondige reden wordt aangegeven.

Motorrijtuigenverzekering

Welke documenten heb ik nodig om een motorrijtuigenverzekering af te sluiten?

Voor het afsluiten van een WA-verzekering zijn de volgende documenten vereist:

 • Volledig ingevuld aanvraagformulier
 • Nummerbewijs
 • ID/ Rijbewijs

Voor het afsluiten van een Mini-Casco verzekering  zijn de volgende documenten vereist:

 • Geldig verzekeringsbewijs
 • Nummerbewijs
 • ID/ Rijbewijs.

Verder moet uw motorrijtuigen tussen 7 en 16 jaar zijn en wel in de categorieën P1 t/m P4 en V1 en V2 voor prive/zakelijk gebruik.

Welke documenten zijn vereist voor een naamswijziging ?

Voor een naamswijziging zijn de volgende documenten vereist:

 • Verzekeringsbewijs
 • Nummerbewijs
 • Verkoopverklaring.
 • Kopie ID/rijbewijs verkoper Uittreksel van de koper.

Ben ik in het buitenland (Guyana/Frans-Guyana) gedekt met een WA-verzekering ?

Met alleen een WA-verzekering bent u niet gedekt. Er dient een aanvullende verzekering worden afgesloten.

Kan ik voor mijn bromfiets ook een CASCO verzekering afsluiten ?

Ja het is ook uw bromfiets Casco te verzekeren. 

Brandverzekering

Wat gebeurd er als ik onderverzekerd ben ?

Als u onderverzekerd bent zal de schade evenredig uitgekeerd worden.

Is mijn voertuig ook gedekt bij een brand in de garage?

Als uw voertuig medeverzekerd is, wordt ook de schade aan uw voertuig gedekt  bij eventuele brand in de garage.

Indien mijn huis voor de helft is afgebrand, hoeveel wordt er uitgekeerd ?

Met in achtneming van de polisvoorwaarden, wordt de helft uitgekeerd aan de rechtmatige eigena(a)r(en).

Ik heb schade, wat moet ik als eerst doen ?

De claimmelding bij ons doen. Ook dient er een ingevuld claimformulier per mail of persoonlijk worden ingediend. 

Kan ik bij verkoop van mijn woning de verzekering, overdragen aan de nieuwe eigenaar?

Ja, dat kan middels een naamswijziging te doen. 

Levensverzekering

Wat is het verschil tussen het Self Reliance Flexibel Spaarpensioen Plan (FSP) en Algemeen Pensioen Self Reliance (APSR)?

Het Algemeen Pensioen Self Reliance (APSR) voldoet aan de Wet Algemeen Pensioen 2014.

 • Defined Contribution regeling
 • Uitkering gekoppeld aan betaalde premie
 • Duur uitkering ouderdomspensioen: levenslang of tijdelijk 10 jaar
 • Component: ouderdomspensioen (optioneel: partner- en wezenpensioen)  Valutasoorten: SRD, USD en EUR

Self Reliance Flexibel Spaarpensioen Plan (FSP) is een aanvullende pensioenverzekering.

 • Defined Contribution regeling
 • Uitkering gekoppeld aan betaalde premie
 • Duur uitkering ouderdomspensioen: levenslang of tijdelijk 10 jaar
 • Component: ouderdomspensioen (optioneel: partner- en wezenpensioen)
 • Valutasoorten: SRD, USD en EUR

Wanneer wordt mijn pensioen uitgekeerd ?

Pensioenuitkering is geheel afhankelijk van de gekozen leeftijd (variabel tot 60 jaar

Als de pensieonverzekering tussentijd wordt beëindigd, maak ik aanspraak op een uitkering?

Het is wel mogelijk een pensioenverzekering af te kopen, rekeninghoudend met de voorwaarden en uitgesteld pensioen. 

Wat houdt de TOR verzekering in?

Bij een Tijdelijke overlijdensrisicoverzekering krijgen de begunstigden, bij het overlijden van hun geliefde een uitkering gelijk aan een verzekerd kapitaal gedurende verzekerde periode. 

Welke documenten zijn vereist voor het afsluiten van een TOR verzekering?

Voor het afsluiten van een TOR-verzekering zijn de volgende documenten vereist:

 • Volledig ingevuld SRL aanvraagformulier
 • Kopie ID en/of ziektekosten pas.

Motorrijtuigenschade

Hoe meld ik mijn claim aan, als ik betrokken ben geweest bij een aanrijding?

Om de claimmelding te doen, dient u de volgende stukken naar ons op te sturen via Whatsapp of mail:

 • Volledig ingevuld aanrijdingsformulier.
 • Bescheiden van betrokken partijen (rijbewijs, nummerbewijs, verzekeringsbewijs)
 • Duidelijke foto’s van de aanrijding en schade aan beide voertuigen.

 

Wat betekent het, als ik mijn claim reeds heb ingediend maar nog geen reactie hebt ontvangen?

Na de claimmelding wordt de aansprakelijkheid getoetst. U krijgt binnen drie (3) werkdagen een reactie van ons.

Wat moet ik doen met mijn schadenummer?

Met uw schadenummer mag u naar een spuiter die een samenwerking heeft met Self Reliance. Die stuurt vervolgens een offerte naar ons toe.

Met welke spuiters heeft Self Reliance een samenwerking?

Indien u ons aangeeft van welke buurt of omgeving u bent kunnen wij u enkele spuiters aanbevelen.

Hoe kan ik mijn schade opkopen?

Hiervoor kan er schriftelijk een verzoek tot schadeafwikkeling worden ingediend. 

Claim indienen

Klik op de knop claim indienen om een formulier online in te vullen.