Over Self Reliance

De N.V. Surinaamse Assurantie Maatschappij SELF RELIANCE is sinds 1 november 1980 actief en geniet landelijk en in de internationale verzekeringsmarkt(en) grote bekendheid. Diverse verzekeringen van een hoogstaande kwaliteit worden ontwikkeld en aangeboden. SELF RELIANCE is uitgegroeid tot een toonaangevende financiële dienstverlener, die een kwalitatieve en een kwantitatieve bijdrage levert aan de economische groei en ontwikkeling van de financiële en zakelijke markt en is hiermede de vertrouwde verzekeraar in de gemeenschap voor particulieren, bedrijven en de overheid.

De continuïteit in het gevoel van veiligheid wordt gewaarborgd middels een uitgebreid pakket aan heldere financiële en verzekeringsproducten met een maatschappelijk nut, duidelijk omschreven verzekeringsvoorwaarden waarin de klant centraal staat, een klantvriendelijk team, een marktgerichte denkwijze en toekomstgerichte aanpak. Een gedegen risicomanagementbeleid is hieraan ten grondslag in samenwerking met deugdelijke internationaal opererende herverzekeraars met een goede tot zeer goede financiële en marktpositie.

Ons gemotiveerd en professioneel team ziet erop toe dat onze klantvriendelijke dienstverlening en kwaliteit gewaarborgd blijven. Dankzij de inzet en kundigheid van dit team en effectieve en efficiënte bedrijfsvoering is er sprake van een voortdurende marktgroei. Deze enorme groei hebben wij ongetwijfeld mede te danken aan onze cliënten.

Om deze groei te consolideren en de rol in het maatschappelijk gebeuren te vergroten, zijn wij op 18 december 2007 van start gegaan met de operationalisering van ons Levenbedrijf – de Self Reliance Levensverzekeringen NV.

Missie
“Door een gemotiveerd en professioneel team zorgdragen voor heldere en maatschappelijk nuttige producten / diensten die de klant een veilig gevoel verschaffen en de continuïteit waarborgen middels een weloverwogen, gedegen risicomanagementbeleid zonodig in samenwerking met deugdelijke herverzekeraars en de voortdurende ontwikkeling en innovatie van de producten- en dienstenbestendiging”.
Visie
“Een toonaangevende en hooggewaardeerde financiële dienstverlener die een kwalitatieve en kwantitatieve bijdrage levert aan de economische groei en ontwikkeling van de financiële en zakelijke dienstverlening”.
(+597) 472582
(+597) 8921587